ParisaSkinClinic

Privacy verklaring

Privacy statement 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Veilige omgang met uw privacy heeft voor ons de hoogste prioriteit. Op de onderstaande pagina’s vindt u onze algemene privacyverklaring en een privacy statement m.b.t. onze website.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Parisa Skin & Laser Clinics kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Parisa Skin & Laser Clinics, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • BSN nummer (alleen bij een machtigingsaanvraag)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Medische gegevens

Waarom heeft Parisa Skin & Laser Clinics deze gegevens nodig?
Parisa Skin & Laser Clinics verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende redenen:

 • Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
 • en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen.
 • Voor het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.
 • Voor het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Parisa Skin & Laser Clinics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Parisa Skin & Laser Clinics bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

Worden mijn gegevens met derden gedeeld?
Parisa Skin & Laser Clinics verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bovendien is dit altijd in overleg.

Welke gegevens worden van mijn website bezoek opgeslagen?
Op de website van Parisa Skin & Laser Clinics worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van uw bezoek en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Parisa Skin & Laser Clinics gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Parisa Skin & Laser Clinics maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Parisa Skin & Laser Clinics bij Google zijn. De op die manier verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Parisa Skin & Laser Clinics te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Parisa Skin & Laser Clinics heeft hier geen invloed op. Parisa Skin & Laser Clinics heeft Google geen toestemming gegeven om via de laserkliniek verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Elektronisch patiëntendossier
Parisa Skin & Laser Clinics werkt in een beveiligde server met het online agenda en patiëntendossier van Salonized. In dit programma worden uw persoons- en medische gegevens opgeslagen en bijgewerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@parisaskinclinic.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging
Parisa Skin & Laser Clinics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Parisa Skin & Laser Clinics verzamelde persoonsgegevens, neem dan zo snel mogelijk contact met Parisa Skin & Laser Clinics via info@parisaskinclinic.nl.