ParisaSkinClinic

Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Parisa skin & laser clinics- Huidtherapie, licht- en lasertherapie en behandelingen bij Parisa skin & laser clinics te Zaandam & Haarlem. Door de website van Parisa skin & laser clinics te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.

Behandelresultaten
Het resultaat van behandelingen zijn van diverse factoren afhankelijk en is per persoon verschillend. De behandelresultaten die op de website worden beschreven, zijn een weergave van de gemiddelde behandelresultaten. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij kunnen geen garantie geven op behandelresultaten.

Aansprakelijkheid
Parisa skin & laser clinics spant zich in om de inhoud op de website zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Parisa skin & laser clinics. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Op basis van dergelijke fouten kan geen overeenkomst worden geclaimd met Parisa skin & laser clinics.

Herzien van informatie
Parisa skin & laser clinics behoudt zich het recht voor de inhoud van de website en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Met het gebruik van de website van Parisa skin & laser clinics verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt. Alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina’s ligt bij de gebruiker.

Contactgegevens

Parisa skin & laser clinics

Zijlweg 148-B 1.4
2015BJ Haarlem

Jan Steenstraat 7a
1506LN Zaandam

075 23 40 148
info@parisaskinclinic.nl

KvK-nummer: 80945929

Auteursrechten
Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten, foto’s en figuren, merken en andere werken die beschermd zijn door rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten of merkrechten. Deze eigendomsrechten berusten bij Parisa skin & laser clinics of één van haar licentiegevers. Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is niet toegestaan. Parisa skin & laser clinics behoudt al haar rechten voor.